Home Page > VoIPReseller
 
 
DID


Vestig uw eigen zaak door gebruik te maken van de nieuwe technologieën en originele oplossingen van Worldcall.
 • VoIP Network Ready solutions
  Elk klantenprofiel is mogelijk: callshops, ondernemingen, hotels, callsenters, prepaid-kaartenverdelers, het individu thuis
 • Mogelijkheid tot het beheren van een klantenbestand, zelfs een klantenbestand van de tweede graad.
 • Doorverkoop van telefoonverkeer
 • Doorverkoop van uitrusting
 • Eenvoudig financieel en administratief beheer
 • Flexibele prijzenpolitiek
 • Zonder startinvestering

Vermits het beheer van het klantenbestand zijn eigen verantwoordelijkheid is, kan de doorverkoper een persoonlijke marketing ontwikkelen op naam van zijn eigen bedrijf. De doorverkoper ontwikkelt zijn eigen activiteit, op onafhankelijke basis, maar kan hierbij gebruik maken van de gepersonaliseerde diensten/instrumenten die Worldcall ontwikkeld heeft. Dit begint bij deskundig advies, verkoop en installatie van het material. Vervolgens zal Worldcall u een krachtig facturatiesysteem aanraden en tenslotte wordt de klant geconnecteerd aan zijn “eigen” communicatiesysteem. Al onze doorverkopers krijgen GRATIS onze OEM- VOIP Callshop en Billing oplossingen ter beschikking.

Al onze doorverkopers genieten van een special motiverende korting op onze prijscourant. Op die manier Kunnen zij hun eigen winstmarges bepalen en een eigen prijzenstrategie opstellen tegen over hun klanten.

Door deze gunstige omstandigheden, Kunnen onze doorverkopers onze oplossingen, infrastructuur, uitrusting en technisch personeel gebruiken zodat ze zich quasi exclusief moeten bezighouden met commerciële aangelegenheden zoals het prospecteren van nieuwe markten, het uitbreiden en bestendigen van het klantenbestand.

 
 
 


Hoe werkt dit?


De naam van uw bedrijf of van uw gedeponeerd merk, het logo en de contactgegevens Kunnen aangebracht worden op elk interface dat het facturatiesysteem gebruikt. Dit maakt het bestendigen van uw klantenbestand mogelijk vermits dit commercieel en technisch interface het enige referentiegegeven is voor de klant.

Evenzo voor het financieel gedeelte: de facturatie en de opvolging van de betalingen vormen een eigen entiteit. In deze laatste context komt Worldcall total niet tussenbeide. Worldcall is enkel een motor die dienstenforum creeërt.

 
Beheermogelijkheden:

Dankzij een webinterface, kan u op elk moment nieuwe klantenrekeningen openen maar kan u er tevens de verschillende aspecten van bijhouden. U kan niet alleen uw eigen balans visualiseren maar ook, en vooral, de balans van uw klanten controleren, de tarieven die u zelf hebt bepaald toepassen, hun CDR’s openen en presenteren, hun betalingen integreren, hun prepaid- en postpaidrekening beheren, hun kredietlimiet beheren. Daartegenover staat ook nog dat deze interface de klanten van de doorverkoper in de gelegenheid stelt over heel wat informatie te beschikken: de balans van hun rekening, hun CDR’s en het visualiseren van de prijslijst waarover ze met de doorverkoper een gehandtekend akkoord hebben bereikt.

 
Welke voordelen hebt u bij dit aanbod en deze diensten?
 • Korting op onze prijscourant
 • De winstmarge die u heeft tussen aankoop- en verkooptarief
 • Een OEM Callshop-concept met eigen marketing
 • Autonomie voor het configureren en bewaken van uw rekeningen
 • Een permanente ondersteuning door onze technische diensten bij het minste verzoek

Met andere woorden, wij stellen u een echt partnerschap voor door al onze deskundigheid en competentie ter beschikking te stellen van uw bedrijf, in ruil voor het uitbouwen van een nieuw klantenbestand en het ontwikkelen van uw diensten dankzij Worldcall.